MEER DAN 30 JAAR VERTROUWD FINANCIEEL ADVIES

STUUR ONS EEN EMAIL

Aansprakelijkheidsverzekering Voor Bedrijven (AVB)

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN (AVB)


Veroorzaakt uw bedrijf of uw product schade of letsel bij anderen? Dan kunnen zij de schade op u verhalen. Dit kan grote financiële gevolgen hebben voor uw bedrijf. Met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) beschermt u uw bedrijf tegen deze gevolgen. 

Deze bedrijfaansprakelijkheidsverzekering is geschikt voor de meeste bedrijven: van het mkb tot grote organisaties.

Voor sommige bedrijfstakken zijn er bijzondere risico’s. Voor deze bedrijven bieden we een aangepaste bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aan. Dit geldt voor:

Watersportbedrijven
Zorginstellingen
Aannemers
Touroperators
Transportbedrijven
Garagebedrijven
Agrarische bedrijven

Wat is verzekerd?

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven dekt uw bedrijfsaansprakelijkheid voor schade aan personen of zaken. Ook de schade die hieruit voortkomt is gedekt. Levert u bijvoorbeeld een slecht onderdeel waardoor de machine van uw klant vastloopt? Dan is naast de schade aan de machine ook gevolgschade door het stilstaan van de machine gedekt. Het maakt niet uit of u zelf de schade veroorzaakt of een medewerker. 

Andere aansprakelijkheidrisico’s die meeverzekerd zijn:

·  Aansprakelijkheid voor schade van uw medewerkers  (werkgeversaansprakelijkheid).Wij verzekeren ook aansprakelijkheid gebaseerd op ‘goed werkgeverschap'.
·  Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door uw product (productaansprakelijkheid).  Deze dekking geldt wereldwijd, behalve in de Verenigde Staten en in Canada. U bepaalt zelf het verzekerde bedrag.

Aanvullende dekkingen

· WEGAM  Dekt aansprakelijkheid voor schade die uw werknemers oplopen bij het gebruik van motorvoertuigen tijdens zakelijk verkeer. De dekking is ook als losse verzekering verkrijgbaar.

· Opzicht 
Dekt bijvoorbeeld schade die u toebrengt aan de machine van een klant, terwijl u deze aan het repareren was.

· Inloopschade 
Dekt schade veroorzaakt voor de ingangsdatum van uw verzekering. Deze schade (of de kans daarop) mag bij u nog niet bekend zijn bij het afsluiten van deze verzekering.

· Uitloopschade 
Claims die u nog ontvangt na beëindiging van deze verzekering.


Wat kost de verzekering? Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering stemmen we af op uw individuele wensen en eisen. U kunt de AVB in veel gevallen voordelig afsluiten als onderdeel van Het Ondernemerspakket. Als uw wensen en de omvang van uw bedrijf daarom vragen, bieden wij u een maatwerkverzekering. Maar altijd krijgt u een scherpe premie.  


* Aan de teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend