MEER DAN 30 JAAR VERTROUWD FINANCIEEL ADVIES

STUUR ONS EEN EMAIL

Evenementenverzekering

EVENEMENTENVERZEKERING


Het organiseren van een evenement kost vaak veel tijd en geld. Hoewel u zich goed voorbereidt, kan er altijd iets mis gaan. Door onverwacht noodweer moet u uw evenement plotseling aflasten. Of een artiest kan zich op het laatste moment ziekmelden. En een bezoeker kan u aansprakelijk stellen voor schade. Met de Evenementenverzekering verzekert u zich tegen deze financiële risico’s.

Voor wie is deze verzekering:

Deze verzekering is voor ondernemingen die evenementen zoals bruiloften, concerten, braderieën, beurzen en personeelsavonden organiseren.

Wat is verzekerd:

Deze verzekering vergoedt de kosten van een evenement wanneer dit buiten uw schuld om niet door kan gaan. Ook zijn de kosten van het vroeger beëindigen van een evenement gedekt. 

De Evenementenverzekering is een rubrieksverzekering en uit te breiden met verzekeringen voor:

·                     aansprakelijkheid;
·                     materialen;
·                     geld;
·                     ongevallen.

Aansprakelijkheid:
Met de aansprakelijkheidsverzekering verzekert u de aansprakelijkheid van zowel uzelf als organisator en die van uw werknemers en vrijwilligers.

Materialen:
Met de aanvullende materialenverzekering bent u verzekerd tegen schade aan en verlies van spullen op de plaats van het evenement. U kunt kiezen voor een allrisk-verzekering of voor een beperkte dekking. Deze verzekering is maatwerk en wordt aangepast aan uw situatie.

Geld:
De aanvullende geldverzekering dekt schade door verlies of diefstal van geld of waardepapieren. Zowel uw eigen geld als geld dat u voor iemand bewaart, valt onder deze verzekering. Ook wordt de schade door valse bankbiljetten vergoed.

Ongevallen:
De aanvullende ongevallenverzekering dekt schade door ongevallen bij personen. Welke verzekering u kiest hangt af van de personen die u wilt verzekeren en het bedrag waarvoor u ze wilt verzekeren. Wanneer een verzekerd persoon tijdens een evenement overlijdt of invalide wordt door een ongeval, keert de verzekering een vast bedrag uit. 

U kunt deze verzekering onder meer voor het publiek, de organisatie en deelnemers aan het evenement afsluiten.
Wat kost de verzekering De Evenementenverzekering is altijd maatwerk. U krijgt in elk geval een scherpe premie.


* Aan de teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend