MEER DAN 30 JAAR VERTROUWD FINANCIEEL ADVIES

STUUR ONS EEN EMAIL

CAR-verzekering

CAR-VERZEKERING


Bouwverzekering voor bouw- en infrastructuurprojecten:

·                     Verzekering tegen schade tijdens de bouw
·                     Ook mogelijk in combinatie met een aansprakelijkheidsverzekering (CAR/AVB)
·                     Alle betrokkenen bij het project zijn meeverzekerd

Bij elk bouwproject gaat er wel eens iets mis. Regen en storm beschadigen bijvoorbeeld een pand in aanbouw. Of uw onderaannemer maakt een fout waardoor schade ontstaat. Een bouwplaats is bovendien een aantrekkelijk doelwit voor dieven en vandalen. Met de CAR-verzekering beschermt u zich tegen deze risico’s. Of dit nu voor de duur van één bouwproject is, of voor alle projecten het hele jaar door. Zo bent u verzekerd tegen schade tijdens het werk op de bouwplaats, ook tijdens de onderhoudstermijn. Bovendien is het transport van bouwmaterialen of onderdelen ook verzekerd.

Voor wie is de CAR-verzekering?

De CAR-verzekering is voor aannemers en opdrachtgevers van alle soorten bouwprojecten. Denk hierbij aan:

·                     Infrastructuur;
·                     Civiele werken;
·                     Burgerlijke en utiliteitsbouw;
·                     Duurzame energie: ontwerp, constructie en bouw van bijvoorbeeld offshore en onshore windturbines en zonnepanelen.

Wat is wel verzekerd en wat niet?

Met de CAR-verzekering verzekert u zich u zich tegen schade tijdens bouwprojecten. Deze verzekering vergoedt bijvoorbeeld de volgende schade aan het project:

·                     Brandschade;
·                     Stormschade;
·                     Schade door diefstal;
·                     Schade door vandalisme;
·                     Schade door ontwerpfouten;
·                     Schade door constructiefouten;
·                     Schade door materiaalfouten.

U kunt de volgende zaken meeverzekeren:

·                     Aansprakelijkheid;
·                     Schade aan eigendommen van de opdrachtgever;
·                     Schade aan hulpmateriaal zoals steigers, bouwketen, loodsen, machines, gereedschappen en werktuigen;
·                     Schade aan eigendommen van personeel en directie;
·                     Schade tijdens transport van onderdelen;
·                     Bedrijfsschade van de opdrachtgever.

Wat is niet verzekerd?

Er zijn een aantal zaken die niet verzekerd zijn, bijvoorbeeld:
·                     Opzet;
·                     Molestschade;
·                     Asbestschade;
·                     Bedrijfsschade;
·                     Kosten van verbeteringen (indien bij herstelschade wordt gekozen voor betere materialen, ontwerp dan zijn de meerkosten niet verzekerd);
·                     Normale slijtage;
·                     Herlevering van bouwcomponenten die moeten worden vervangen doordat ze een gebrek hebben als ze arriveren op het bouwterrein;
·                     Schade ontstaan voor of na de verzekerde termijn.
 
 
Verborgen gebreken meeverzekeren?

Als aanvulling op een aflopende CAR (Construction All Risk) verzekering kunt u een Verborgen gebreken verzekering afsluiten. Hiermee verzekert u materiële schade aan het bouwwerk als gevolg van verborgen gebreken in de constructieve delen. Het is mogelijk installaties en waterdichtheid onder en/of boven het maaiveld mee te verzekeren. De dekking gaat in na de oplevering van het bouwwerk en geldt voor een periode van 10 jaar. Voorbeeld: uw gebouw is klaar, opgeleverd en wordt al bewoond. Drie jaar na de oplevering stort een balkon naar beneden. De Verborgen gebreken verzekering dekt het herstel van de schade aan het gebouw. Stond onder het balkon een auto van een ander? Dan is de schade aan die auto niet gedekt. Voor die schade is de aansprakelijkheidsverzekering van de gebouweigenaar.

Wat kost de CAR-verzekering?

De CAR-verzekering is in veel gevallen maatwerk. Het is daarom niet altijd mogelijk om een standaardpremie te noemen. De premie hangt af van factoren als:
·                     Soort bedrijf;
·                     Soort projecten. Voor veel losse projecten in de burgerlijke en utiliteitsbouw tot een bouwsom van € 1.000.000,- kunnen we direct de premie noemen.* Aan de teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend