MEER DAN 30 JAAR VERTROUWD FINANCIEEL ADVIES

STUUR ONS EEN EMAIL

Computer - en electronica verzekering

COMPUTER - EN ELECTRONICA VERZEKERING


Een bedrijf kan niet zonder computers. Vallen computers en andere elektronische apparatuur uit, bijvoorbeeld door brand of een cyberaanval? Dan heeft dat vaak direct gevolgen voor uw bedrijf. U kunt geen facturen meer verzenden, of de productie valt stil. Met de Computer- en elektronicaverzekering verzekert u zich hiertegen. Daardoor kunt u de schade snel herstellen of apparatuur snel vervangen. Bedrijfsschade als gevolg van de (materiële) schade aan de apparatuur kunt u bovendien meeverzekeren. Uw verzekering dekt de kosten om de bedrijfsvoering op het oude niveau te brengen na (materiële) schade aan de apparatuur.

Voor wie is de Computer- en elektronicaverzekering Deze verzekering is voor bedrijven die in hun bedrijfsvoering computers, communicatieapparatuur en andere (draagbare) elektronica gebruiken.

Wat is verzekerd Onder de dekking van de Computer- en elektronicaverzekering valt materiële schade en diefstal van computers, telecommunicatieapparatuur en andere elektronica op de verzekerde locatie. Daarnaast kunt u kiezen uit de volgende aanvullende dekkingen:

·                     Draagbare apparatuur buiten het risico adres
·                     Schade die het gevolg is van bovenstaande materiële schades:
o                    Bedrijfsschade
o                   Extra kosten
o                    Reconstructiekosten
·                     Dataschade en softwareschade die niet het gevolg zijn van materiële schade, bijvoorbeeld schade door hacken of virussen.

 Wat is niet verzekerd Schade die wordt vergoed op basis van een onderhoudscontract wordt niet vergoed door deze verzekering. Esthetische beschadigingen en schade door natuurrampen vallen niet onder de dekking van de Computer- en elektronicaverzekering. Kosten voor veranderingen en verbeteringen van de apparatuur worden ook niet vergoed.  
Wat kost de Computer- en elektronicaverzekering?

De Computer- en elektronicaverzekering is altijd maatwerk. Het is daarom niet mogelijk om een standaardpremie te noemen. De premie hangt af van factoren als:

·                     Aantal apparaten;
·                     Soort software;
·                     Welke dekking er gekozen wordt;
·                     Het verzekerd bedrag;
·                     Welk eigen risico er wordt gekozen. Het minimale eigen risico bedraagt € 125, -.   


* Aan de teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend