MEER DAN 30 JAAR VERTROUWD FINANCIEEL ADVIES

STUUR ONS EEN EMAIL

Bestuurdersaansprakelijkheids verzekering

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEIDS VERZEKERING


Als bestuurder, commissaris of toezichthouder kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door u en uw medebestuurders. Dit kan tot hoge juridische kosten leiden, zelfs wanneer de claim onterecht is. Dit gaat ten koste van uw privévermogen. De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt de juridische kosten en de uiteindelijke schadevergoeding. Zo kunt u onbezorgd uw werk doen.

Voor wie is de verzekering

De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is voor bestuurders, commissarissen en toezichthouders van bv’s, verenigingen en stichtingen en Verenigingen van Eigenaren (VVE).

Wat is verzekerd

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kent vier soorten bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen:

·                     Bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheid (Basis BCA-Polis);
·                     Bestuurders- en toezichthouderaansprakelijkheid voor stichtingen (Basis BTA-Polis);
·                     Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor VVE’s (BTA-VVE-Polis);
·                     Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor kleine verenigingen en stichtingen (BTA Starterspolis. Met deze verzekeringen bent u verzekerd voor:

·                     Interne aansprakelijkheid

Als u als bestuurder, commissaris of toezichthouder tekortschiet in de vervulling van uw taak, kan de vereniging of stichting zelf u aansprakelijk stellen.

·                     Externe aansprakelijkheid:
 
Als u onzorgvuldig handelt richting derden kunt u door hen aansprakelijk worden gesteld.
Wanneer uw vennootschap, vereniging of stichting een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluit, is het hele bestuur verzekerd. 

Hebt u meer dan één bv in een holding ondergebracht? Dan kunt u een verzekering voor de hele groep afsluiten. Alle bestuurders en commissarissen die voor de holdingmaatschappij werken zijn dan meeverzekerd onder de polis.

Wat is niet verzekerd
In de volgende gevallen biedt deze verzekering geen dekking:
·                     Wanneer de schade met opzet is veroorzaakt;
·                     Wanneer u uzelf of anderen bevoordeelt (u doet met opzet iets zodat uzelf of iemand anders er beter van wordt);
·                     Als sprake is van vermogensdelicten zoals diefstal, afpersing, verduistering, bedrog of valsheid in geschrifte;
·                     Als sprake is van opgelegde boetes en dwangsommen.

Wat kost de verzekering

De exacte hoogte van de premie van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering hangt af van verschillende factoren.


* Aan de teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend