MEER DAN 30 JAAR VERTROUWD FINANCIEEL ADVIES

STUUR ONS EEN EMAIL

Inkomensverzekeringen

INKOMENSVERZEKERINGENWelke inkomensverzekeringen zijn er?

Je raakt werkloos, je wordt ziek of je partner komt te overlijden. Het kan helaas iedereen gebeuren. Je inkomsten vallen dan helemaal, of voor een deel weg. Maar je woonlasten moeten wel betaald blijven. Je hebt dan twee mogelijkheden:
 
- je vult het wegvallende inkomen aan door het inkomen te verzekeren;
- je verlaagt de rentelasten door de lening geheel of gedeeltelijk af te lossen.


Wat is de overlijdensrisicoverzekering?

Als je een hypotheek afsluit, dan kan de geldverstrekker je verplichten een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Maar ook als dat geen eis is, is het verstandig zo’n verzekering te overwegen. Die bied je namelijk de zekerheid dat je nabestaanden niet met een hypotheekschuld achterblijven als je komt te overlijden. Zij hoeven het huis dan niet te verkopen.

Hoe betaal je premie?

Sluit je een overlijdensrisicoverzekering af om de hypotheekschuld te kunnen aflossen? Dan is het verzekerde bedrag gelijk aan het hypotheekbedrag. Dus kies je ervoor de lening geleidelijk af te lossen, dan neemt het verzekerde bedrag ook met een gelijke hoeveelheid af. In dat geval kan je overwegen een dalende overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Je betaalt op die manier niet meer premie dan nodig is.


Wat is de levensverzekering?

Sluit je een hypotheek af, dan kun je er daarnaast voor kiezen om tegelijk een levensverzekering af te sluiten. Deze combinatie noemen we ook wel een levenhypotheek. Een spaarhypotheek of beleggingshypotheek zijn hiervan bekende voorbeelden. Met de levensverzekering los je op de einddatum de lening geheel of gedeeltelijk af. Dit betekent dat je met de levensverzekering geld spaart. Dit kun je op veel manieren doen. De bekendste daarvan zijn:

- de spaarhypotheek, 
- de beleghypotheek 
- combinaties daarvan.
Een alternatief voor sparen via een levensverzekering is banksparen. Let wel: daarbij is er geen risicodekking. Deze zal je daarnaast moeten afsluiten. Er zijn twee mogelijkheden: 
- je spaart geld tegen een van te voren vastgestelde rente;
- je belegt waarbij het rendement niet zeker is.

Bij een levenhypotheek is het de bedoeling dat de lening de gehele looptijd gelijk blijft. Zo houd je de maximaal mogelijke renteaftrek. De premie die je iedere maand voor de levensverzekering betaalt, is aftrekbaar. Veel mensen combineren de levensverzekering met een overlijdensrisicoverzekering. Daardoor keert de verzekering uit aan het eind van de hypotheekperiode. Of bij eerder overlijden.

Wat is de arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Stel, je bent eigen baas en kunt door een ongeval of ziekte niet werken. Dan heb je kans dat je minder inkomen krijgt. Dat risico kun je afdekken. Dat doe je door eenarbeidsongeschiktheidsverzekering te sluiten. Denk je dat dit geen verzekering voor jou is? Of dat de premie niet in verhouding staat tot je omzet?

Wat zijn WIA-verzekeringenen?

Werk je wel in loondienst en raak je langdurig arbeidsongeschikt? Dan kan je inkomen enorm teruglopen. Zelfs tot op het niveau van het sociaal minimum. Waarschijnlijk kun je dan niet meer je hypotheekverplichtingen nakomen. Misschien biedt dan uitkomst een: 

WIA-hiaatverzekering
WGA-hiaatverzekering
- WGA-excedentverzekering. 

Of je een dergelijke verzekering echt nodig hebt, hangt helemaal af van je persoonlijke situatie.

Wat is woonlastenverzekering?

Met de woonlastenverzekering verzeker je je ervan dat je woonlasten betaald blijven als je arbeidsongeschikt of werkloos raakt. Let op: vaak stelt de verzekeraar wel voorwaarden aan de duur van de uitkering. En aan de situaties waarin hij uitkeert. Neem daarom goed de voorwaarden door. Doe dat eventueel met hulp van een verzekeringsadviseur. Aftrekbaar
Houd er ook rekening mee dat de premie voor het deel arbeidsongeschiktheid aftrekbaar is van de belasting.
Meer weten over inkomensverzekeringen, raadpleeg verschillende productwijzers in het tab blad formulieren

Hoe werkt het afsluiten, verlengen en opzeggen?

Per 1 juli 2011 gelden nieuwe regels voor het afsluiten, verlengen en opzeggen van zakelijke schade- en inkomensverzekeringen. In 2010 was dit ook al het geval voor particuliere schade- en inkomensverzekeringen. Deze regels gelden voor alle bij het Verbond van Verzekeraars aangesloten verzekeraars. Uitgangspunt van deze is dat voor nieuwe contracten de maximale contractstermijn drie jaar is. Als de einddatum van een contract in zicht komt, dan krijg je doorgaans de keuze. Of je kan een nieuw contract afsluiten voor een bepaalde periode of het contract wordt omgezet in een eenjarig direct opzegbaar contract (je hebt dan wel een opzegtermijn van één maand). Als je niets doet, dan wordt de verzekering automatisch voortgezet als direct opzegbaar jaarcontract. Dit om te voorkomen dat iemand (onwetend en ongewild) onverzekerd zou raken.* Aan de teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend