MEER DAN 30 JAAR VERTROUWD FINANCIEEL ADVIES

STUUR ONS EEN EMAIL

AOV voor Zelfstandig Ondernemers (Sommen AOV)

AOV VOOR ZELFSTANDIG ONDERNEMERS (SOMMEN AOV)


Sluit u een arbeidsongeschiktheidsverzekering met sommendekking (Sommen AOV) ? Dan hebt u de beste inkomenszekerheid tegen een scherpe premie. U krijgt bij arbeidsongeschiktheid inkomensbescherming tot de eindleeftijd die u zelf kiest. Of u krijgt inkomensbescherming tot de eindleeftijd die voor uw beroep geldt.

Kenmerken Sommen AOV

De Sommen AOV biedt u een ruime dekking. De belangrijkste kenmerken zijn:

· U bent verzekerd op basis van zuivere beroepsarbeidsongeschiktheid. Wat betekent dit precies? U bent dan arbeidsongeschikt als u het beroep dat op het polisblad staat, niet meer kunt uitoefenen.
· U krijgt al een uitkering als u minstens 25 procent arbeidsongeschikt bent.
· Het is een sommenverzekering. U krijgt een uitkering als u door arbeidsongeschiktheid uw eigen beroep niet meer kunt uitvoeren. Het maakt niet uit of u door arbeidsongeschiktheid minder inkomen hebt.
· Het verzekerde bedrag is minimaal € 2.250,- en maximaal € 150.000,- per jaar.
· U sluit voor de Sommen AOV een jaarcontract. U kunt het contract elke dag opzeggen. Bij deze dekking hoort ook een zwangerschapsuitkering. Deze uitkering is voordelig voor u, omdat u over deze uitkering geen belasting betaalt.
.
Keuzemogelijkheden Sluit u de Sommen AOV af, dan hebt u ruime keuze. Zo kunt u de verzekering aanpassen aan uw eigen wensen en behoeften.

U hebt de volgende keuzes:

· U bent verzekerd op basis van zuivere beroepsarbeidsongeschiktheid. U kunt ook kiezen voor passende arbeid. U krijgt dan tien procent korting op uw verzekeringspremie.
· U bepaalt zelf de eigenrisicotermijn. U kunt kiezen uit 14, 30, 60, 90, 180, 365 of 730 dagen.
· U kiest zelf uw eindleeftijd. Deze is minimaal 55 en maximaal 67 jaar. Bij sommige beroepen is de maximale eindleeftijd lager.
· Deze AOV kunt u jaarlijks onderhouden. U kunt ieder jaar de verzekerde bedragen met tien procent verhogen. U hoeft geen gezondheidsverklaring in te vullen en geen medisch onderzoek te laten doen. Verlaagt u de verzekerde bedragen? Dan krijgt u een terugkeergarantie. U mag binnen drie jaar na de verlaging teruggaan naar het eerdere, hogere bedrag.
· U kunt één keer in de drie jaar een preventief onderzoek laten uitvoeren.

Voorlopige dekking? Dan hebt u voorlopige dekking voor arbeidsongeschiktheid door een ongeval, terwijl wij uw aanvraag behandelen. Dit geeft u meteen extra zekerheid. Bent u niet langer dan zes maanden geleden als zelfstandig ondernemer gestart? Dan is meestal ook voorlopige dekking mogelijk voor het risico dat u arbeidsongeschiktheid wordt. De voorlopige dekking is alleen gratis, als u de verzekering uiteindelijk niet afsluit.


* Aan de teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend