MEER DAN 30 JAAR VERTROUWD FINANCIEEL ADVIES

STUUR ONS EEN EMAIL

Reconstructiekostenverzekering

RECONSTRUCTIEKOSTEN -VERZEKERING


Hebt u brand- of waterschade? Dan is de kans groot dat ook (een deel van) uw bedrijfsadministratie verloren gaat. De Reconstructiekostenverzekering dekt de kosten die u maakt om uw administratie weer te herstellen. De verzekering is vooral zinvol voor bedrijven met veel administratieve werkzaamheden. 

U kunt deze reconstructieverzekering los afsluiten of als onderdeel van de Bedrijfsschadeverzekering
. Hebt u ook andere kosten om uw bedrijf weer op te starten na schade, zoals tijdelijke huur van een bedrijfsgebouw of apparatuur? Dat verzekert u met de Extra kostenverzekering.

Wat is verzekerd?

Een reconstructieverzekering vergoedt de extra kosten die u moet maken om uw administratie te herstellen. Bij reconstructiekosten kunt u denken aan:

·                     extra personeelskosten;
·                     extra energie- of telefoonkosten;
·                     kosten voor vervangende documenten en boeken;
·                     huur tijdelijke ruimte voor het herstelwerk.

Het gaat om herstel na een verzekerde gebeurtenis, zoals
·                     brand, ontploffing en bluswerkzaamheden;
·                     blikseminslag en inductieschade door onweer;
·                     diefstal na inbraak, poging tot inbraak of vandalisme;
·                     wateroverlast, storm, hagel en sneeuw;

De kosten worden vergoed voor de vergoedingstermijn die u kiest.

Wat is niet verzekerd?

Bij computers bent u verplicht dagelijks, om de dag of wekelijks reservekopieën te maken op een andere locatie. Hoe vaak u back-ups moet maken, hangt af van de grootte van uw computernetwerk. Hebt u geen reservekopieën, dan is schade niet gedekt. Schade aan de computers of inrichting zelf valt niet onder deze verzekering.

Wat kost de verzekering?

U kunt de Reconstructiekostenverzekering los afsluiten of als onderdeel van uw Bedrijfsschadeverzekering. De premie is onder andere afhankelijk van de vergoedingstermijn en uw bedrijfsgrootte.* Aan de teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend