MEER DAN 30 JAAR VERTROUWD FINANCIEEL ADVIES

STUUR ONS EEN EMAIL

Je koopt een huis

JE KOOPT EEN HUIS

Hoe kan het dat de verzekerde som van mijn huis lager is dan de koopprijs?

De verzekerde som van de woonhuis- of opstalverzekering moet minstens gelijk zijn aan de herbouwwaarde. Maar in de koopprijs heb je ook de grond betaald. Dat bedrag speelt natuurlijk bij de bepaling van de herbouwwaarde geen rol. Daarom is de verzekerde som van je huis lager.

Hoe voorkom ik dat ik onderverzekerd ben?

De herbouwwaarde van je woning bereken je makkelijk met de herbouwwaardemeter. Gebruik je deze meter om de herbouwwaarde te bepalen? Dan biedt de verzekeraar garantie tegen onderverzekering. Die garantie krijg je een aantal jaren. Ook levert dit soms een premiekorting op.

Voor de inboedel bestaat ook een meter: de inboedelwaardemeter. Maar de verzekerde som is bij veel verzekeraars zo hoog, dat je niet snel bent onderverzekerd. Behalve natuurlijk als je erg kostbare zaken in huis hebt. Vaak bieden verzekeraars garanties tegen onderverzekering.

Wat is de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?

Sluit je een lening af om een woning te kopen of verbouwen? Dan kun je een Nationale Hypotheek Garantie (NHG) krijgen. Hiermee staat het Waarborgfonds Eigen Woning garant voor de terugbetaling van je hypotheek(bedrag) aan de geldverstrekker. Aan de garantie zijn maximumbedragen verbonden:

- De grens voor het kopen van een woning is in elk geval tot 31 december 2011 € 350.000. Dit bedrag is inclusief alle kosten die aan de koop verbonden zijn, zoals notariskosten, afsluitprovisie en alle andere kosten
- De grens voor verbeteringkosten aan de woning € 265.000.
Wel of niet?

Je komt niet altijd voor deze garantie in aanmerking. Dat hangt onder andere af van:
 
- je inkomen;
- de koopsom van de woning;
- eventuele kosten voor kwaliteitsverbetering.

Wat is je voordeel?

Met de NHG betaal je een lagere hypotheekrente. Deze korting kan oplopen tot 0,6 procent. De NHG kost eenmalig 0,45 procent over het hypotheekbedrag. Door het rentevoordeel en de fiscale aftrekbaarheid heb je deze kosten gemiddeld in een jaar terugverdiend.


Hoe kan ik sparen voor mijn aflossing?

Vanaf 1 januari 2008 kun je een geblokkeerde bankrekening openen die gekoppeld is aan de hypotheek. Dit is een spaar- of beleggingsrekening. Dat kies je zelf. Je betaalt dan een vast bedrag aan rente voor je hypotheek en een spaarbedrag voor je bankrekening. Daarmee los je aan het einde van de looptijd de hypotheek in één keer af. Gelijk, hoger of lager
De spaarrekening heeft een gegarandeerde waarde op de einddatum. Deze waarde is gelijk aan je hypothecaire lening. Voor de beleggingsrekening geldt dat natuurlijk niet.
Dan kan het eindbedrag hoger, maar ook lager uitvallen.
Wel of geen belasting
Over het rendement en je spaarkapitaal betaal je geen belasting. Je voldoet dan wel aan bepaalde voorwaarden. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij je verzekeringsadviseur.

Wat is de starterslening?

De starterslening is een initiatief van de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVN). Met deze lening kun je makkelijker een eigen woning kopen. De lening overbrugt namelijk het verschil tussen de kosten van aankoop en het maximale hypotheekbedrag dat je kunt krijgen bij een bank of een andere geldverstrekker. Zie het als een aanvullende lening bovenop een gewone hypotheek.

Wanneer kan ik een beroep doen op de starterslening?

Dat is afhankelijk van de gemeente waarin je woont. Elke gemeente hanteert namelijk eigen voorwaarden. De belangrijkste is dat je een hypotheek moet afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie. Voor hoe lang?
De starterslening heeft dezelfde looptijd als je andere hypotheek. De maximumlooptijd is dertig jaar. De eerste drie jaar betaal je geen rente en geen aflossing. Na het derde jaar jaar ga je wel rente en aflossing betalen als je inkomen voldoende is gestegen. Zo niet, dan kun je een hertoets aanvragen en ga je een maandlast betalen die past bij je inkomen van dat moment. Voor de starterslening wordt een tweede hypotheek op je woning gevestigd.
Let op:
De pot van de starterslening is snel aan het leeg raken, zodat steeds minder gemeenten in staat zijn een starterslening te verstrekken.


Welke kosten betaal ik bij de aankoop van mijn huis?

Je koopt een huis. Een spannende tijd! Je weet natuurlijk wat je voor je huis betaalt, maar met welke kosten heb je nog meer te maken? Op een rij: 
- Overdrachtsbelasting: dat is zes procent over de aankoopprijs van je woning.
- Makelaarskosten: als je voor de aankoop een makelaar in de arm hebt genomen. Het tarief van de makelaar is vrij. Het is vaak een percentage van de verkoopprijs. Gemiddeld is dit ongeveer tussen de 1% - 2% . Maar je kunt ook een vast bedrag afspreken en over het tarief is goed te onderhandelen. 
- Kosten koper: dit betaal je bij bestaande woningen. Dat zijn alle kosten bij en rond de aankoop van het huis. Zoals de notarisakte en eventueel een bouwkundige keuring.
Als vuistregel kun je aanhouden dat je tien tot twaalf procent van de aankoopprijs aan kosten kwijt bent. Dit is inclusief de overdrachtsbelasting. Nieuwbouwwoningen worden vaak ‘vrij op naam’ (v.o.n.) verkocht. Dan liggen de kosten een stuk lager. Let op: het is belangrijk om de kosten te splitsen in aankoopkosten en financieringskosten. De financieringskosten kun je aftrekken van de belasting. Financieringskosten zijn:
 
- afsluitprovisie hypotheek
- kosten hypotheekakte
- provisie Nationale Hypotheek Garantie
- taxatiekosten woning


Hoe bereken ik het eigenwoningforfait?

Je hebt een bepaald woongenot van je woning. Daarvan gaat de belasting uit. Dat woongenot wordt uitgedrukt in een bedrag: het eigenwoningforfait. De hoogte van het eigenwoningforfait is afhankelijk van de WOZ-waarde (Wet waardering onroerende zaken) van de woning. Deze waarde stelt de gemeente ieder jaar vast. Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde. Voor woningen met een WOZ-waarde vanaf € 75.000 is dit 0,55%. Een voorbeeld: 
Is de WOZ-waarde van je woning € 250.000? Dan tel je bij je belastbaar inkomen op: 0,55% van € 250.000 = € 1.375.
Let op: de percentages en de WOZ waarde kunnen wijzigen.  


* Aan de teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend