MEER DAN 30 JAAR VERTROUWD FINANCIEEL ADVIES

STUUR ONS EEN EMAIL

Kostbaarheden

KOSTBAARHEDEN


Met deze verzekering ben je gedekt als waardevolle voorwerpen of verzamelingen beschadigd, vermist of verloren raken. Dit komt door een oorzaak van buitenaf. Bijna alle schadeoorzaken zijn gedekt, waar die ook zijn ontstaan.

Kostbaarheden zijn bijvoorbeeld: 

- antiek en kunstvoorwerpen
- sieraden
- muziekinstrumenten
- foto- en filmapparatuur
- audio- en videoapparatuur
- postzegel-, munt- of andere verzamelingen


Je bent niet verzekerd voor: 

- catastrofeachtige risico’s, zoals een overstroming of oorlog;
- slijtage door normaal gebruik;
- schade door gebreken in het voorwerp zelf;
- ernstige schuld of onzorgvuldigheid van jezelf. Bijvoorbeeld als je zelf een reparatie uitvoert.

Wat krijg je vergoed?
Kan het voorwerp worden gerepareerd? Dan krijg je de herstelkosten vergoed. Als het voorwerp niet kan worden gerepareerd, dan baseert de verzekeraar de uitkering op: 

- het getaxeerde bedrag,
- de dagwaarde, of
- de nieuwwaarde.
Voor welk bedrag?

Bij nieuwe kostbaarheden baseert de verzekeraar het verzekerd bedrag op de aankoopprijs. Oudere voorwerpen worden getaxeerd. Het taxatiebedrag is dan het verzekerd bedrag.


Wat betaal je aan premie?

De premie is een percentage van het verzekerd bedrag. Dit percentage is onder andere afhankelijk van:
 
- de zaak waar het om gaat;
- het dekkingsgebied, heb je een Nederland-, Europa- of werelddekking;
- de beveiliging, bijvoorbeeld bij antiek en kunstvoorwerpen.


Let op
  • Zijn de kostbaarheden ook gebruiksvoorwerpen? Dan krijg je schade als krassen, deuken en schrammen alleen vergoed als het verzekerde voorwerp daarnaast verdere schade heeft opgelopen. Denk aan muziekinstrumenten en foto- of filmapparatuur.
  • Bij gebruiksvoorwerpen brengt de verzekeraar ook een afschrijvingspercentage in mindering. Dit is afhankelijk van de ouderdom van het voorwerp. Is het verzekerde voorwerp na herstel toch in waarde gedaald? Dan krijg je eventueel een aanvullend bedrag uitgekeerd.
  • Verzeker je twee of meer bij elkaar horende voorwerpen? Bijvoorbeeld een paar oorbellen? Dan kan je een aanvullende uitkering krijgen. Het overblijvende voorwerp is dan namelijk in waarde gedaald. Deze uitkering krijg je dan naast de uitkering voor het beschadigde of verloren geraakte voorwerp.
  • De inboedelverzekering biedt meestal een beperkte dekking voor kostbaarheden. Vaak zijn deze tot een maximumbedrag meeverzekerd. Kijk of dat bedrag voldoende voor je is. Zo niet, dan is een kostbaarhedenverzekering nuttig.
  • Neem foto's en leg zaken vast over uw kunst- en antiekvoorwerpen. Hoe je te werk kan gaan hebben kunstverzekeraars en -handelaren vastgelegd op een website care4art.com.
Bekijk ook de Productwijzer in het tab blad formulieren* Aan de teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend