MEER DAN 30 JAAR VERTROUWD FINANCIEEL ADVIES

STUUR ONS EEN EMAIL

Contraverzekering

CONTRAVERZEKERINGMet een contraverzekering wordt bij overlijden een eenmalig bedrag uitgekeerd aan de nabestaanden. Dit is om te voorkomen dat je opgebouwde lijfrentekapitaal bij overlijden wordt vernietigd. De contraverzekering wordt op een aparte polis afgesloten. Deze polis wordt verbonden met de lijfrente. Voor de contraverzekering moet een aparte offerte worden aangevraagd. Een contraverzekering op één leven betekent een dalende risicoverzekering met een aanvangskapitaal ter grootte van de koopsom, dalend met de lijfrente-uitkering op jaarbasis zoals vastgesteld. Een contraverzekering op twee levens kan ook en houdt een dalende overlijdensrisicoverzekering in met uitkering bij overlijden van de langstlevende. 
 
Indien er ook een nabestaandenlijfrente is afgesloten, dan wordt een eventueel restkapitaal uitgekeerd, nadat de verzekerde is overleden. Om te voorkomen dat de partner of kinderen over dit restkapitaal successierechten moeten betalen, is het aan te raden dat de begunstigden de premie voor de contraverzekering betalen. Een contraverzekering tegen betaling ineens (koopsom) is ook mogelijk* Aan de teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend